31 ประเทศที่ “คนไทย” ไม่ต้องขอวีซ่า

กรมการกงสุลไทย ออกประกาศ 31 ประเทศที่เวลาคนไทยจะเข้าไปเที่ยว หรือไปเยือน ไม่ต้องขอวีซ่า

 

ประกาศเมื่อ วันที่ 20 ธันวาคม 2561

Please follow and like us: